1 / 4
Kalendář akcí
Rychlý kontakt

Škola:
352 352 391

Školní družina:
352 352 395

Velikost a vybavení školy

Úplnost a velikost školy

Základní škola Chodov, Husova 788, je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy je 690 žáků, školní družiny 125 žáků.

Školní areál se skládá z velkého dvoupatrového pavilonu (pro 4. až 9. ročník a školní družina), malého jednopatrového pavilonu (pro 1. až 3. ročník) a budovy tělocvičny.


Umístění školy je na severozápadním okraji města pod Smolnickým kopcem v těsné blízkosti atletického stadionu.

Na 1.stupni (1. až 5. ročník ZŠ) je ve školním roce 2019/2020 po dvou paralelních třídách (3. a 5. ročník),po jedné třídě (1.A, 2.A a 4.A), na 2. stupni (6. až 9. ročník ZŠ)  po jedné třídě vyjma 6. ročníku - zde dvě třídy. Školní družina otevírá 3 oddělení družiny pro přibližně 90 žáků.

Škola je spádovou pro ulice U Koupaliště, nám. ČSM, Husova, Jiráskova, Čapkova, nám. 9.května, Pod Železným dvorem, Železný dvůr, Stará Chodovská a vzhledem ke sportovnímu zaměření výuky ji navštěvují ji žáci z okolních obcí (Horní Rozmyšl, Božičany, Vřesová, Nová Role, Loket, Karlovy Vary, Březová).

Vybavení školy 

Malý pavilon

 • 6 učeben
 • 1 čítárna
 • 2 sborovny

Velký pavilon

 • 24 učeben
 • 1 knihovna
 • 2 počítačové učebny
 • 5 učeben s interaktivní tabulí
 • 8 specializovaných učeben (výtvarná výchova, hudební výchova, chemie, video učebna, 2 učebny pro výuku cizích jazyků, učebna přírodopisu, učebna zeměpisu)
 • 1 cvičná kuchyňka
 • 1 školní dílna
 • 15 kabinetů - skladů pomůcek
 • 1 sborovna
 • ředitelna a sekretariát školy
 • kancelář zástupce ředitele

Školní družina

 • 3 učebny - herny
 • 1 sklad pomůcek ŠD

Tělocvična 

 • 1 tělocvična na míčové hry s umělým povrchem Regupol
 • 1 nářaďovna
 • 4 šatny (chlapecká a dívčí)
 • 1 kabinet a sklad TV

Posilovna

 • vybudována v prostoru bývalé školní jídleny, škola užívá posilovací stroje a činky oddílu silového trojboje

Stadion

 • bývalé školní hřiště přebudované na moderní atletický stadion, dnes spravovaný ŠAK Chodov - je denně k dispozici pro TV

Víceúčelové hřiště

 • hřiště na venkovní míčové hry vybudované a spravované MěU Chodov pro volnočasové sportovní aktivity - je denně k dispozici pro TV


Školní zahrada 

 • škola má nově vytvořenou zahradu ekologického centra, která je rozdělena na dvě části. Část odpočinková a část vzdělávací. Odpočinkovou část zahrady využívají především žáci 1. – 5. tříd a školní družina. Vzdělávací část ekologického centra využívají žáci  6. –  9. tříd k výuce přírodních věd, relaxaci a k sportovnímu a kulturnímu využití.      


Cvičná kuchyňka

 • nově zrekonstruovaná kuchyňka slouží všem žákům školy k výuce vaření


Žákovské dílny

 • modernizací prošly také žákovské dílny. Nové vybavení pomůže zlepšit podmínky pro výuku praktických dovedností.  Žáci získají zkušenosti s technickými činnostmi a osvojí si pozitivní vztah k práci.
 

 

2021 © ZŠ HUSOVA Chodov. All Rights Reserved.