1 / 4
Kalendář akcí
Rychlý kontakt

Škola:
352 352 391

Školní družina:
352 352 395

Historie naší školy

Zápisy z kroniky Základní školy Chodov, Husova ulice :

 Čtvrtá základní devítiletá škola v Chodově o osmnácti třídách včetně dílen, tělocvičny, hřiště a jednoho bytu pro školníka se budovala v rámci II. etapy sídliště Chodov.

Projektový úkol byl schválen původně na dvanáctitřídní ZDŠ v 1. pololetí r. 1967. V roce 1968, na tlak MěstNV Chodov bylo v OV – ONV Sokolov odsouhlaseno zvýšit počet tříd na osmnáct (pavilon II.). K tomu pochopitelně větší tělocvična, dílny a družina. Projekt byl proveden v KDIO Mariánské Lázně skupinou ing. J. Žižky a schválen v OV – ONV Sokolov v květnu r. 1969.

Se stavbou bylo započato v listopadu r. 1969 a skončena měla být v červenci r. 1971. 

PS n. p. tento termín nedodržely a skutečné dokončení stavby školy bylo v srpnu r.1972.

Stavba hřiště však nebyla dokončena ani v tomto termínu, dokončeno bylo až v říjnu r.1973.

Obvykle se školy probouzí k životu v posledním týdnu prázdnin. Na naší škole tomu tak nebylo. Bylo třeba zajistit, aby byla škola vzorně připravena k slavnostnímu otevření 3. 9. 1972.


Proto již 21. 8. 1972 se sešli všichni : vedení školy, učitelé a ostatní zaměstnanci.

První den ředitel školy Jan Krajský seznámil pracovníky s úkoly a prací na celých 14 dní. Jednalo se hlavně o dokončení úklidu na škole, přestěhování nábytku, který byl uložen na 1. ZDŠ a rozmístění do jednotlivých tříd, kabinetů a ostatních místností. Protože se učitelský sbor skládal převážně z žen zdálo se, že tento úkol bude nad jejich síly. Avšak již v průběhu prvních dvou dnů se ukázalo, že se dílo podaří a to zásluhou jak vynikající organizace vedení školy, tak i nadšením a pracovním elánem všech zaměstnanců.


Věděli, že si vytváří prostředí, ve kterém budou celý rok trávit většinu svého času, a ve kterém se bude utvářet i nový kolektiv. Proto se upřímně snažili, aby se všechno povedlo tak, jak si přáli. Při své práci mysleli i na své budoucí žáky. Chtěli dosáhnout toho, aby se jim ve škole líbilo, aby tu našli příjemné prostředí pro svou práci.

Po dokončení stěhování a úklidu je očekávala již fyzicky méně náročná práce. Díky tomu, že byly včas přiděleny třídy jednotlivým učitelům a stanoveni správci kabinetů, mohl se každý věnovat své poslední povinnosti. Upravit kabinety, připravit výzdobu tříd, chodeb a sborovny.

Již při těchto přípravných pracích se začal nový kolektiv upevňovat. Společná práce a zájem, dobrá nálada a přátelské ovzduší, které se při tom vytvářelo, měly již jasný vliv na vzájemné vztahy mezi všemi.

To vše přispělo k tomu, že plánovaný úkol splnili včas, takže poslední den prázdnin ponechal ředitel učitelům volný, k osobní přípravě na zahájení školního roku. Učitelé toto rozhodnutí přijali jako odměnu za téměř čtrnáctidenní vysilující práci.

 

Konečně nastal očekávaný den !

3.září 1972 před osmou hodinou se prostor kolem školy začal zaplňovat. Přišli rodiče, budoucí žáci, občané města, vedení školy s učiteli, zástupci MěNV a ONV Sokolov. 

Zahajovací řeč pronesl předseda ONV V.Föerster, předání školy provedl předseda MěNV dr. J.Zákoutský.

Ředitel školy Jan Krajský poděkoval v krátkém projevu všem, kteří se podíleli na vybudování nové školy. Slíbil, že škola bude vychovávat a vzdělávat své žáky v duchu nejlepších národních tradic.

Po projevu předsedy MěNV dr. J.Zákoutského následovalo slavnostní přestřižení pásky, předání klíčů od školy novému řediteli Janu Krajskému a přípitek. Po tomto slavnostním aktu přišla již na řadu prohlídka nové školy.

Pravý školní život nastal 4.září 1972, kdy se prostory nové školy zaplnily těmi, kterým byla škola určena – novými žáky.

Složení prvého pedagogického sboru ZDŠ v Chodově, Husova ulice :

ředitel školy - Jan Krajský

zástupce ředitele - Dagmar Cilcová

I. A - Marie Vízková 

I. B - Jitka Novotná 

I. C - Eliška Marková

II. A - Květa Brázdová 

II. B - Vilma Janovská

II. C - Jana Životová

III. A - Jana Wágnerová

III. B - Marie Křížová Tv, Brv – Jan Bocko

IV. A - Miluše Kapounová

IV. B - Marie Černá

V. A - Milada Nováková

V. B - Dagmar Mrhalová - Karkošková

VI. A - Vladimír Dlouhý

VII. A - Jana Krupková

VII. B - Marie Urbánková

Pozn.

Paní učitelka Mgr.Jitka Novotná učila na škole až do zaslouženého odchodu do důchodu v roce 2002

Prvním školníkem školy byl pan Dušan Mendi.

Takto nám připomíná první zápis kroniky počátek historie školy v Husově ulici.

2021 © ZŠ HUSOVA Chodov. All Rights Reserved.