1 / 3
Kalendář akcí
Rychlý kontakt

Škola:
352 352 391

Školní družina:
352 352 395

Přijímací řízení 2020/2021

Výchovná poradkyně, konzultační hodiny, termíny podání přihlášek
VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ
  Mgr. Hana Žáková

KONZULTAČNÍ HODINY
   Denně: 9,40-10,00 - pro děti
   Pátek: 14,00-16,00 (po telefonické domluvě)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
   odevzdání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou       do 30.11. 2019
   odevzdání přihlášek na ostatní SŠ                                                                 do 28.2. 2020

    Termíny přijímacích zkoušek: 1.kolo

            talentové zkoušky na uměleckých školách……………………………..2.1.-15.1.2020

            sportovní gymnázia ……………………………………………...............2.1.-15.2. 2020

             konzervatoře…………………………………………………..…............15.1.-30.1.2020

             obory bez talentové a maturitní zkoušky…………………..….............22.4.-30.4.2020

             do maturitních oborů bez talentové zkoušky….………………...........12.4.-28.4. 2020


   zápis do 1.ročníků.................................... duben 2020


Více info - zde.

2020 © ZŠ HUSOVA Chodov. All Rights Reserved.