7. 3. 2023

Národní plán obnovy

Pokračujeme v doučování žáků 1.ledna 2023-31.srpna 2023. Odkaz na další informace k povinné publicitě NPO:https://www.edu.cz/npo/povinna-publicita-npo/ Podpora rovných příležitostí
22. 2. 2023

Prevence digitální propasti

18. 11. 2022

IKAP 2

IKAP 2 – projektové aktivity – 8. 11. 2022 Dnešní návštěva SOŠ stavební byla zaměřena na výuku v […]
14. 11. 2022

Národní plán obnovy

Dotace je určena na realizaci individuálního a skupinového doučování žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním k […]
26. 9. 2022

Projekt JUNIOR

Vážení, naše škola v tomto školním roce  pořádá pro žáky 4.–9. tříd základních škol aktivitu Inženýr Junior – volnočasové kurzy, v rámci […]
25. 2. 2022

EVVO – Badatelský kroužek

Zajímá tě budoucnost naší planety? Vymizí další živočišný druh?Bude na Zemi pitná voda?Co mohu udělat pro změnu k lepšímu? […]
23. 2. 2022

ŠABLONY III -ZŠ CHODOV HUSOVA

Příjemce dotace: Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace Název projektu: ZŠ Chodov Husova – Šablony […]
23. 2. 2022

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. […]
21. 2. 2022

ŠABLONY II -ZŠ CHODOV HUSOVA

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013478 Podrobnosti […]
21. 2. 2022

Komplexní modernizace odborných učeben s ohledem na sociální inkluzi

Stručný popis projektu: Projekt svým zaměřením navazuje na MAP rozvoje vzdělávání ORP Sokolov. Projekt je v souladu s […]