Hromadné rozhodnutí o zařazení dítěte do přípravné třídy od školního roku 2022/2023